Aktualności

Powrót do listy

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW "STOWARZYSZENIA POLSKIE RYNKI HURTOWE" - 8 CZERWCA 2019 R.

                                                                                        

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków „Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe”

 

Zarząd Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe zarejestrowanego w dniu 11.08.2004 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000214656, zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe na dzień 08 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 w Hotelu Grape Town przy Al. Wojska Polskiego 79, 65-762 Zielona Góra.

W przypadku braku kworum Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe odbędzie się tego samego dnia o godz. 12:00.

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1.      Otwarcie Walnego Zebrania Członków.

2.      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

3.      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.      Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

5.      Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

6.      Przedstawienie Sprawozdania Rady Stowarzyszenia za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

7.      Przyjęcie Sprawozdania Zarządu za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

8.      Przyjęcie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

9.      Podjęcie uchwały o pokryciu strat za rok 2018.

10.  Przyjęcie Sprawozdania Rady Stowarzyszenia za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

11.  Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SPRH z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.

12.  Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady SPRH z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.

13.  Wybór uzupełniający do Zarządu Stowarzyszenia.

14.  Wybór uzupełniający do Rady Stowarzyszenia.

15.  Wolne głosy i wnioski.

16.  Zamknięcie obrad.

                                          

                              

                                                                                                     Za Zarząd

                                                                  Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe    

                                                                                              Mirosław Mazuruk

Inne aktualności

Nowy Zarząd i Rada Stowarzyszenia
Normal sprh

W dniu 26 września 2020 roku podczas Walnego Zebrania Członków SPRH wybrano Zarząd i Radę na nową kadencję. Prezesem Stowarzyszenia został Pan Janusz Byliński -  Prezes Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. ...

Czytaj więcej

Dane teleadresowe

Stowarzyszenie Polskie Rynki Hurtowe - Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Bronisze
ul. Poznańska 98
05-850 Bronisze

Partnerzy

  • Wuwm
  • Cei Foundation