Rynki niezrzeszone w SPRH

Powrót do listy

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy "Giełda Elbląska" Spółka Akcyjna

Profil

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy "Giełda Elbląska" jest spółką akcyjną zawiązaną w lipcu 1994 roku przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Elzam" S.A. jako jednoosobowa Spółka. W wyniku powiększenia kapitału akcyjnego z dniem 10 grudnia 1994 roku stała się spółką akcyjną wieloosobową, w której akcje posiadają zarówno podmioty fizyczne jak i prawne. W 1994 roku spółka została włączona do ogólnopolskiego "Programu Budowy Sieci Rynków Hurtowych i Giełd Rolnych" realizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej.
W 1995 roku RSRH Giełda Elbląska została objęta pomocą Ministerstwa Rolnictwa, Gospodarki żywnościowej i Leśnictwa Niemiec, która obejmowała działania w dwóch płaszczyznach:

 • tworzenie infrastruktury organizacyjno-technicznej rynku hurtowego,
 • poprawą warunków zbytu dla producentów rolnych poprzez zorganizowana współpracę z rynkiem hurtowym - tworzenie grup producentów rolnych

Działalność

 • tworzenie, zarządzanie i prowadzenie rynku hurtowego, na którym dokonywany jest obrót produktami rolno-spożywczymi oraz prowadzone pośrednictwo w handlu tymi produktami,
 • wynajem powierzchni i pomieszczeń dla prowadzenie działalności przez inne podmioty na terenie Giełdy Elbląskiej S.A.,
 • badanie rynku produktów rolnych i ogrodniczych,
 • doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów i zarządzanie,
 • reklama
 • składowanie, magazynowanie i przechowywanie towarów,
 • przeładunek towarów.

Mapa

Dane teleadresowe

Stowarzyszenie Polskie Rynki Hurtowe - Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Bronisze
ul. Poznańska 98
05-850 Bronisze

Partnerzy

 • Wuwm
 • Cei Foundation