Aktualności

Powrót do listy

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe 29.06.2022 r.

Normal br20220629 122900

29 Czerwca 2022 r.odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe w siedzibie Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach. W trakcie zebrania przedstawiono i przyjęto sprawozdania zarządu i finansowe za rok 2021. Udzielono absolutorium Członkom Zarządu.

Porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2021 roku.
 5. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
 7. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
 8. Przyjęcie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2021 rok.
 10. Przyjęcie Sprawozdania Rady Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SPRH z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady SPRH z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 13. Wybór Zarządu Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe.
 14. Wybór Rady Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe

Janusz Byliński

Inne aktualności

Dane teleadresowe

Stowarzyszenie Polskie Rynki Hurtowe - Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Bronisze
ul. Poznańska 98
05-850 Bronisze

Partnerzy

 • Wuwm
 • Cei Foundation