O stowarzyszeniu

Cele stowarzyszenia

Podstawowym celem powstania Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe było wyłonienie wspólnej reprezentacji rynków hurtowych dla rozwiązywania bieżących i przyszłych problemów związanych z ich rozwojem oraz koordynacją działalności.

Do podstawowych zadań Stowarzyszenia należą:
 1. reprezentowanie interesów rolno-spożywczych rynków hurtowych wobec organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucji i organów zewnętrznych,
 2. wspieranie rozwoju i współpracy rynków hurtowych organizujących obrót towarami rolno - spożywczymi na obszarze Polski
 3. działanie na rzecz tworzenia stosownego ustawodawstwa dotyczącego rolno-spożywczych rynków hurtowych
 4. podejmowanie działań dla tworzenia trwałych podstaw prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych dla umocnienia polskich rynków hurtowych o profilu rolno-spożywczym oraz ich integracji w obrębie rynku Unii Europejskiej
 5. promocja działalności polskich rolno-spożywczych rynków hurtowych na obszarze Polski i za granicą
 6. tworzenie warunków zapewniających reprezentowanie i obronę interesów oraz praw przedsiębiorców i podmiotów związanych z działalnością rolno-spożywczych rynków hurtowych
 7. koordynacja wspólnych programów mających na celu podnoszenie konkurencyjności rynków hurtowych.
Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia:
 1. organizowanie spotkań na temat zagadnień dotyczących problematyki rolno-spożywczych rynków hurtowych
 2. udział w zainicjowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach szkoleniowych na terenie kraju i za granicą
 3. udział w akcjach promujących działalność rolno-spożywczych rynków hurtowych
 4. inicjowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych regulujących działalność rynków hurtowych
 5. tworzenie projektów uregulowań prawnych (dotyczących rynków hurtowych) i przedkładanie stosownym władzom do dalszej procedury.
Szczegółowe przepisy dotyczące członkowstwa reguluje Statut:

Dane teleadresowe

Stowarzyszenie Polskie Rynki Hurtowe - Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Bronisze
ul. Poznańska 98
05-850 Bronisze

Partnerzy

 • Wuwm
 • Cei Foundation