Komunikaty prasowe

Powrót do listy

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe - 26 września 2020 r.

Dnia 26 września 2020 roku w Gdańsku odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe.

W czasie Zebrania przyjęto porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2019 roku.
 5. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
 7. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
 8. Przyjęcie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2019 rok.
 10. Przyjęcie Sprawozdania Rady Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SPRH
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady SPRH.
 13. Wybór Zarządu Stowarzyszenia.
 14. Wybór Rady Stowarzyszenia.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

który został w całości wypełniony.

Najważniejszą informacją jet wybór nowego Zarządu i Rady Stowarzyszenia w poniższym składzie:

SKŁAD ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKIE RYNKI HURTOWE:
 • Janusz Byliński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia,
 • Mirosław Mazuruk – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia,
 • Michał Kostelecki – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia,
 • Agnieszka Mostowska – Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia.
SKŁAD RADY STOWARZYSZENIA POLSKIE RYNKI HURTOWE:
 • Andrzej Chmura – Przewodniczący Rady Stowarzyszenia,
 • Tomasz Czajkowski – Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia,,
 • Jacek Wojciechowski – Sekretarz Rady Stowarzyszenia,
 • Agata Dusińska – Członek Rady Stowarzyszenia,
 • Artur Niczyporuk– Członek Rady Stowarzyszenia.

 

Przewodniczący Zebrania

Mirosław Mazuruk

Inne Komunikaty prasowe

Dane teleadresowe

Stowarzyszenie Polskie Rynki Hurtowe - Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Bronisze
ul. Poznańska 98
05-850 Bronisze

Partnerzy

 • Wuwm
 • Cei Foundation