Rynki zrzeszone w SPRH

Powrót do listy

Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A.

Profil

Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A., zostało założone 12 kwietnia 1995 roku jako spółka akcyjna i na początku istnienia działało pod nazwą Małopolska Giełda Rolno - Towarowa S.A. Siedziba: 35 - 959 Rzeszów, ul. Lubelska 46. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją 0000022693, legitymuje się NIP 813 - 10 - 15 - 130. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 9.468.800 złotych.
PCH AGROHURT S.A. zlokalizowany jest na powierzchni ok. 7 ha. Jest to jedyna instytucja na Podkarpaciu, która zajmuje się prowadzeniem rynku hurtowego artykułów rolno - spożywczych, a także kwiatów ciętych, doniczkowych oraz sztucznych. Doprowadzając do koncentracji handlu artykułami rolniczymi, żywnościowymi i innymi stworzony został tutaj rynek o ponadregionalnym zakresie oddziaływania, który zgromadził uczestników z terenu Polski i zagranicy, w szczególności Ukrainy.
Naszym celem jest stworzenie oferty zgodnie z zainteresowaniem klienta nawiązującego współpracę ze Spółką. Rynek hurtowy, którego prowadzeniem się zajmujemy to odpowiednio wyposażone miejsce gdzie występuje koncentracja różnego rodzaju działań związanych z przechowywaniem, przetwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją i handlem artykułów rolno - spożywczych. Ściśle współpracujemy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, które to instytucje działają na terenie naszej firmy.
Działalność PCH AGROHURT S.A. w istotny sposób wpływa na stabilizację rynku zbytu i zaopatrzenia w naszym regionie. Jest miejscem kompleksowej informacji i obsługi sektora przetwórczego, spożywczego, artykułami chemicznymi oraz artykułami do produkcji rolnej. Od momentu powstania działa na korzyść producentów tych towarów. Ponadto działania Spółki rozwijają nowoczesne rolnictwo, którego produkcja skierowana jest na potrzeby i wymagania konsumentów.
Wpływ PCH AGROHURT S.A. jest korzystny dla producentów, którzy dostosowują się do europejskich norm jakości produktów i opakowań. Spółka wpływa także na podniesienie jakości przetwarzania i przechowywania towarów i wzrost kultury ich sprzedaży. Gwarantuje swoim klientom produkty rolne najwyższej jakości i po konkurencyjnych cenach.

Mapa

Dane teleadresowe

Stowarzyszenie Polskie Rynki Hurtowe - Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Bronisze
ul. Poznańska 98
05-850 Bronisze

Partnerzy

  • Wuwm
  • Cei Foundation