Rynki zrzeszone w SPRH

Powrót do listy

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach

Profil

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach jest największym i najnowocześniejszym rynkiem hurtowym w Europie Środkowo - Wschodniej. Spółka została zarejestrowana w 1995 roku.
Na rynku w Broniszach prowadzony jest handel hurtowy owocami, warzywami, kwiatami i artykułami spożywczymi. Do dyspozycji handlowców jest 9 hal handlowych o powierzchni ponad 8 ha. Handel odbywa się także bezpośrednio z samochodów. Łączna powierzchnia, na której prowadzona jest działalność handlowa to 40 ha. Ponad 30 tysięcy gospodarstw sprzedaje swoje produkty na Rynku w Broniszach. Po towar przyjeżdża ponad 60 tysięcy kupujących.

Rynek w liczbach:
 • Kapitał akcyjny Spółki - 120 mln PLN
 • Koszt budowy - 57 mln USD
 • Akcjonariusze - ponad 800 osób fizycznych i prawnych
 • Stali najemcy powierzchni handlowych - ponad 470 najemców (oraz 79 najemców na Targach Antyków i Staroci - handel w soboty i niedziele)
 • Sprzedaż z samochodów / średnio na dobę - 2500 sprzedawców
 • Liczba wjazdów / średnio na dobę - 5500 samochodów
 • Liczba wjazdów / maksymalnie - 10500 samochodów
 • Szacunkowa sprzedaż owoców i warzyw / rocznie - ponad 1,2 mln ton
 • Rocznie wjeżdża na rynek - około 1,5 mln samochodów
 • Liczba stanowisk do handlu z samochodów - 1300
 • Około 14 milionów osób, jest konsumentami towarów sprzedawanych w Broniszach.


Spółka prowadzi wynajem powierzchni w trzech sektorach branżowych - owoce i warzywa, kwiaty oraz przetworzone artykuły spożywcze. Informacje o cenach owoców, warzyw tak krajowych jak i importowanych oraz kwiatów publikowane są na stronach internetowych - www.bronisze.com.pl. Przez całą dobę czynna jest informacja telefoniczna 0 (48) 22 721 55 10 wew. 7. 

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Rynek w Broniszach włącza się w prace na rzecz środowiska branżowego. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu - CSR, jest powiązana ze strategią biznesową firmy. Działania na rzecz interesariuszy są nieodłącznym elementem rozwoju spółki. WR-SRH SA w Broniszach ma własną oczyszczalnie ścieków, od 2008 roku prowadzona jest segregacja i recykling odpadów, które poddawane są biodegradacji. Systematycznie doskonalona jest jakość świadczonych usług, sprawność obsługi, a także wprowadzony został system zarządzania zgodny z wymogami normy ISO 9001, 14001 i HACCP. Wdrożenie systemu umocniło pozycję Spółki na rynku krajowym i międzynarodowym.

Rynek organizuje międzynarodowe pokazy i interaktywne warsztaty florystyczne prowadzone przez Mistrzów Florystyki z całego świata. Prowadzone są szkolenia (we współpracy z instytucjami branżowymi) dot. środków unijnych, tworzenia grup producenckich, standaryzacji owoców i warzyw itp.

WR-SRH SA w Broniszach jest sponsorem wielu działań na terenie gminy, często współfinansowane są akcje charytatywne. Spółka współpracuje m.in. z Towarzystwem Opieki nad Niewidomymi w Laskach i Pruszkowie, pomaga instytucjom typu Bank Żywności, które zajmują się dożywianiem najuboższych. Rynek Hurtowy Bronisze jest członkiem założycielem Fundacji Rynków Hurtowych Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (CEIWMF), obecnie skupiających 13 rynków hurtowych z 7 krajów Europy Środkowej. Rynek Hurtowy Bronisze jest członkiem Stowarzyszenia Rynków Hurtowych

Mapa

Galeria zdjęć

Dane teleadresowe

Stowarzyszenie Polskie Rynki Hurtowe - Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Bronisze
ul. Poznańska 98
05-850 Bronisze

Partnerzy

 • Wuwm
 • Cei Foundation