Aktualności

Powrót do listy

PROŚBA O WYŁĄCZENIE Z USTAWY ART.38q

Normal sprh art. 3807032017

O wyłączenie z art. 38q ustawy "O Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych" wniosło do Ministerstwa Rolnictwa Stowarzyszenie Polsie Rynki Hurtowe .  W przytoczonym artykule mowa jest o konieczności podpisywania umów przedtransakcyjnych pomiędzy producentem, a odbiorcą jego towaru.

 

Zarząd Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe występując w imieniu użytkowników rynków hurtowych podniósł  kwestie, że zawarcie wcześniejszych umów w przypadku prowadzenia sprzedaży na rynkach hurtowych jest niemożliwe. Wynika to z faktu, że strony nie znają się wcześniej i nie mają możliwości uzgodnienia cen przez zawarciem transakcji.

Słowa kluczowe

ustawaoumowachkontraktacyjnychwrolnictwie, cenyowocówiwarzyw, sprzedazhurtowa, sprzedażnapodstawiekontraktacji.

Inne aktualności

Dane teleadresowe

Stowarzyszenie Polskie Rynki Hurtowe - Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Bronisze
ul. Poznańska 98
05-850 Bronisze

Partnerzy

  • Wuwm
  • Cei Foundation